Žmogiškųjų resursų valdymo sistema

Produktas, didinantis personalo ir darbo apskaitos valdymo procesų efektyvumą

Darbuotojų poreikio planavimas

Darbuotojų poreikio planavimo modulis skirtas darbuotojų poreikio planuojamiems darbams atlikti nustatymui.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, veikia naudojant Personalo procesų valdymo ir apskaitos modulį, naudojama internetinė prieiga Alga HR Profit-Web.


Pretendentų valdymas ir apskaita

Šis modulis skirtas informacijos apie kandidatus į laisvas darbo vietas organizacijoje tvarkymui. Informaciją galima patogiai filtruoti ir rūšiuoti, analizuoti, panaudoti priimant į darbą naujus darbuotojus.

Šis modulis nėra savarankiškas, veikia sąsajoje su moduliu „Personalo procesų valdymas ir apskaita“ (darbuotojų priėmimas iš pretendentų).

Pagrindinės modulio funkcijos:
- Detalios informacijos apie pretendentus vedimas;
- Pretendentų rūšiavimas: priimtų į darbą, nepriimtų, pagal kontaktus, pagal pareigas ir kvalifikaciją ir kt.
 


Darbuotojų karjeros planavimas

Darbuotojų karjeros planavimo modulis skirtas darbuotojų karjeros planavimui.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, veikia naudojant Personalo procesų valdymo ir apskaitos modulį, naudoja  internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.
Modulis Darbuotojų karjeros planavimas yra susietas su moduliais:
- Alga HR Motyvacija ir kompetencijų valdymas.

 


Motyvacija ir kompetencijų valdymas

Modulis skirtas darbuotojų kompetencijų valdymui, darbuotojo kompetencijos įvertinimų, ugdymo planų, duomenų apie darbuotojo kvalifikacijos kėlimą, tvarkymui, leidžia planuoti darbuotojo veiklos tikslus, įvertinti darbuotojo veiklos tikslų pasiekimą, fiksuoja darbuotojui priskirtas naudas.
Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, veikia naudojant Personalo procesų valdymo ir apskaitos modulį, yra savarankiškas,  naudoja internetinę prieigą Alga HR  Profit-Web.

Modulis Motyvacija ir kompetencijų valdymas yra susietas su moduliais:
- Alga HR  Personalo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR  Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita.


Atestacijos ir mokymai

Šis modulis skirtas įmonės darbuotojų mokymui bei atestavimui atlikti.
 
Modulis užtikrina didelio vartotojų skaičiaus galimybę dirbti vieningoje įmonės ar įmonių grupės duomenų bazėje iš lokalaus tinklo arba iš bet kurios pasaulio vietos, turinčios interneto ryšį.

Šis modulis yra savarankiškas. Modulio duomenys siejasi su Profit-Web moduliais:
- Profit-Web InterAlga.
 


Savitarnos portalas

Internetinis darbuotojų savitarnos modulis skirtas darbuotojui (vartotojui) su juo susijusių duomenų peržiūrai  bei asmeninių duomenų tvarkymui, prašymų Personalo tarnybai pateikimui bei pažymų užsakymui.

Darbuotojų savitarnos funkcijos paskirstytos per keletą programos Profit-Web modulių:

- Profit-Web InterAlga; 
- Profit-Web InterAlga Atostogos;
- Profit-Web InterAlga Komandiruotės;
- Profit-Web InterAlga Atestacijos;
- Profit-Web E-Kontrolė. 

Internetinis modulis – tai galimybė dirbti su programa nuotoliniu būdu. Norint naudotis sistema, klientui  užtenka turėti standartinę internetinę naršyklę ir žinoti Web serverio adresą. Prie Web serverio galima jungtis iš lokalaus kompiuterio, kuris gali būti bet kurioje pasaulio vietoje, per Internetą. Individualiu slaptažodžiu prisijungęs vartotojas, priklausomai nuo jam administratoriaus suteiktų teisių, gali įvesti, keisti arba peržiūrėti duomenis.Personalo vystymo
valdymas
 • Darbuotojų poreikio planavimas
 • Pretendentų valdymas ir apskaita
 • Darbuotojų karjeros planavimas
 • Motyvacija ir kompetencijų valdymas
 • Atestacijos ir mokymai
 • Savitarnos portalas

Personalo procesų valdymas

Personalo valdymo ir apskaitos proceso  modulis skirtas efektyviam ir patogiam personalo valdymui . Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, yra savarankiškas,  naudoja „client server“ technologiją arba internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.

Personalo valdymo modulis siejasi su moduliais (pilna integracija):
- Alga HR Darbo apmokėjimo proceso valdymas ir apskaita;
- Alga HR Darbo laiko apskaita;
- Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
- Alga HR Darbo grafikai;
- Alga HR Paskyrų valdymas;
- Alga HR Komandiruočių planavimas;
- Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
- Alga HR Kaštų centrai;
- Alga HR Komandiruočių planavimas;
- Alga HR Pretendentai;
- Alga HR Atostogų planavimas;
- Alga HR Atestacijos.


Komandiruočių valdymas ir apskaita


Komandiruočių valdymo ir apskaitos modulis skirtas darbuotojų planuojamoms komandiruotėms  avansinių apyskaitų vedimui, sąnaudų apskaitai pagal komandiruočių trukmę ir maršrutus. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, naudoja "Client server"  technologiją arba internetinę prieigą Profit-Web, veikia su bet kuriuo iš šių  modulių:

- Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita.


Modulis siejasi duomenimis su kitais moduliais ir funkcijomis (pilna integracija):

- Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
- Alga HR Darbo laiko apskaita;
- Alga HR Paskyrų valdymas;
- Alga HR Komandiruočių planavimas;
- Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
- Alga HR Kaštų centrai.


Atostogų planavimas

Atostogų planavimo modulis yra skirtas organizacijos darbuotojams pateikti informaciją apie planuojamas / pageidaujamas  atostogas jiems patogiu laiku iš bet kurios vietos bei organizacijosdarbuotojų atostogų  planui / eilei sudaryti, keisti. Pageidaujamos atostogos suteikiamos ar nesuteikiamos tvirtinant organizacijoje numatyta tvarka.
Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, veikia naudojant Personalo procesų valdymo ir apskaitos modulį, naudojama „client server“ technologija arba internetinė prieiga Alga HR Profit-Web.

Atostogų planavimo ir apskaitos modulis siejasi su moduliais (ir yra pilna integracija):

- Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
- Alga HR Darbo laiko apskaita;
- Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
- Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita. 


Įsakymų automatinis realizavimas

Automatizuotas įsakymų valdymas ir realizavimas skirtas automatiškai susieti organizacijoje vedamus įsakymus su personalo, atostogų ar komandiruočių planavimo, darbo laiko ir darbo apmokėjimo procesais. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, veikia naudojant Personalo procesų valdymo ir apskaitos modulį, naudojama „client server“ technologija arba internetinė prieiga Alga HR Profit-Web.

Automatizuotas įsakymų valdymo ir apskaitos modulis siejasi su moduliais (ir yra pilna integracija):

 - Alga HR Darbo apmokėjimo proceso valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Darbo laiko apskaita;
 - Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
 - Alga HR Atostogų planavimas;
 - Alga HR Komandiruočių planavimas;
 - Alga HR Komandiruočių valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Kaštų centrai;
 - Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita.
 Personalo
procesų
valdymas
 • Personalo procesų valdymas
 • Komandiruočių valdymas ir apskaita
 • Atostogų planavimas
 • Įsakymų automatinis realizavimas

Darbo grafikai

Modulis skirtas darbo laiko planų - grafikų sudarymui. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas. Naudoja „Client server“ technologiją arba internetinę prieigą Alga HR Profit-Web Darbo grafikai,  veikia naudojant bet kurį iš šių  modulių:

 - Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita.


Modulis siejasi su kitais moduliais ir funkcijomis:

- Alga HR Darbo laiko valdymas ir apskaita;
- Alga HR Suminė darbo laiko apskaita.

 


Darbo laiko apskaita (tabeliai)

Darbo laiko valdymo ir apskaitos modulis skirtas darbuotojų dirbto laiko tvarkymui ir apskaitai. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, naudoja "Client server" technologiją arba internetinę prieigą, veikia naudojant bet kurį iš šių  modulių:

 - Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Darbo užmokesčio valdymas ir apskaita.

Modulis siejasi duomenimis su kitais moduliais ir funkcijomis:
 - Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
 - Alga HR Darbo grafikai;
 - Alga HR Paskyrų valdymas;
 - Alga HR Komandiruočių valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
 - Alga HR Kaštų centrai;
 - Alga HR Atostogų planavimas.

 


Suminė darbo laiko apskaita

Modulis skirtas organizacijoms, kurios turi teisę vesti suminę darbo laiko apskaitą. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, naudojama „client server“ technologija arba internetinė prieiga Alga HR Profit-Web. veikia naudojant bent vieną iš žemiau nurodytų modulių:

 - Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Darbo laiko apskaita.

Modulis sąveikauja duomenimis su kitais moduliais ir funkcijomis:

 - Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Darbo grafikai;
 - Alga HR Paskyrų valdymas;
 - Alga HR Komandiruočių valdymas ir apskaita;
 - Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
 - Alga HR Kaštų centrai;
 - Alga HR Atostogų planavimas.

 Darbo
laiko
valdymas
 • Darbo grafikai
 • Darbo laiko apskaita (tabeliai)
 • Suminė darbo laiko apskaita

Įvairūs priskaitymai

Modulis skirtas personalui už apskaitinį laikotarpį priskaitytų sumų (pagrindinio atlyginimo/pareiginės algos, priedų, vienkartinių išmokų, atostoginių pinigų, nedarbingumo pašalpų ir kt.) registravimui, įvertinant  organizacijoje patvirtintą apmokėjimo už darbą tvarką.
Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, naudoja „client server“ technologiją arba internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.

Modulis Įvairūs priskaitymai yra susietas su moduliais:

- Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
- Alga HR Darbo laiko apskaita;
- Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
- Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita.
 


Privalomi atskaitymai

Modulis skirtas registruoti personalo privalomas atskaitomas sumas (pajamų mokestis, SoDra, Vykdomieji raštai, alimentai ir kt.) už apskaitinį laikotarpį.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas,  naudoja „client server“ technologiją arba internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.

Modulis Privalomi atskaitymai yra susietas su moduliais:

- Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
- Alga HR Darbo laiko apskaita;
- Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
- Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita.
 


Išmokėjimai

Modulis skirtas personalui už apskaitinį laikotarpį išmokamų sumų (priskaitytos sumos minus privalomi atskaitymai) registravimui, įvertinant  organizacijoje patvirtintą apmokėjimo už darbą tvarką.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas,  naudoja „client server“ technologiją arba internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.

Modulis Įvairūs priskaitymai yra susietas su moduliais:
- Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
- Alga HR Darbo laiko apskaita;
- Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
- Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita.
 


Paskyrų valdymas ir apskaita


Paskyrų valdymo modulis skirtas darbuotojų  atlikto realaus  darbo apmokėjimo sudėtinių dalių pagal įmonės veiklos specifiką apskaičiavimui. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, naudoja "Client server" technologiją arba internetinę prieigą Profit-Web, veikia naudojant bet kurį iš šių  modulių:

- Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
- Naudojama "Client server" technologija arba internetinė prieiga Profit-Web.

Modulis siejasi duomenimis su kitais moduliais ir funkcijomis:
- Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
- Alga HR Darbo grafikai;
- Alga HR Komandiruočių valdymas ir apskaita;
- Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
- Alga HR Kaštų centrai.

 


Ryšys su finansų sistemomis

Žmogiškųjų resursų valdymo sistema Alga HR turi standartines integracijas su finansinėmis sistemomis:

- Profit-W;
- Oracle Financials;
- Axapta;
- MS Dynamics;
- SAP;
- Navision;
- Visma Business Soliutions;
- Hansa;
- Scala;
- Concorde;
- Pragma;
- Labbis;
- Skaita;
- Rivilė;
- Finvalda;
- 1C.Darbo
apmokėjimo
proceso
valdymas
 • Įvairūs priskaitymai
 • Privalomi atskaitymai
 • Išmokėjimai
 • Paskyrų valdymas ir apskaita
 • Ryšys su finansų sistemomis

Projektų valdymas

Projektų valdymo modulis skirtas organizacijos vykdomų projektų (išorinių bei vidinių) valdymui.

Modulį galima naudoti atskirai internetinėje  prieigoje Alga HR Profit-Web, nepriklausomai nuo kitų modulių.

Modulis užtikrina didelio vartotojų skaičiaus galimybę dirbti vieningoje organizacijos ar organizacijų grupės duomenų bazėje iš bet kurios pasaulio vietos, turinčios interneto ryšį.

 


Užduočių valdymas "E-kontrolė"

Šis modulis skirtas įmonės vidinių užduočių vykdymo proceso valdymui naudojant internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.
Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, savarankiškas, naudojama internetinė prieiga Alga HR Profit-Web.

Modulio duomenys siejasi su Internetinės prieigos moduliais:
- Profit-Web Projektų valdymas;
- Profit-Web Raštinė DVS;
- Profit-Web E-bylos.


 


Biudžeto planavimas ir valdymas

Modulis skirtas savivaldybių, departamentų, biudžetinių organizacijų  ir joms pavaldžių įstaigų biudžeto planų projektų ir planų sudarymo, biudžetinių lėšų paskirstymo ir planų vykdymo apskaitai ir valdymui.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, yra savarankiškas,  naudoja internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.

Modulis Biudžeto planavimas ir valdymas yra susietas su moduliais:

- Alga HR Integracija su finansinėmis sistemomis;
- Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita.
 


Dokumentų valdymo sistema (DVS)

Šis modulis skirtas įmonės gaunamai, siunčiamai ar vidinei korespondencijai registruoti, pagal tai kurti užduotis vykdytojams.

Modulis užtikrina didelio vartotojų skaičiaus galimybę dirbti vieningoje įmonės ar įmonių grupės duomenų bazėje iš lokalaus tinklo arba iš bet kurios pasaulio vietos, turinčios interneto ryšį.

Šis modulis yra savarankiškas. Modulio duomenys siejasi su Alga HR  moduliais:
-  Profit-Web Projektų valdymas;
-  Profit-Web E-bylos;
-  Profit-Web CRM.
 


Ryšių su klientais valdymo sistema (CRM)

Šis modulis skirtas darbo su klientais valdymui ir kontrolei. Modulis užtikrina didelio vartotojų skaičiaus galimybę dirbti vieningoje įmonės ar įmonių grupės duomenų bazėje iš lokalaus tinklo arba iš bet kurios pasaulio vietos, turinčios interneto ryšį.

Šis modulis yra savarankiškas. Modulio duomenys sąveikauja su Profit-Web moduliais:
- Profit-Web E-kontrolė
 Kiti
moduliai
 • Projektų valdymas
 • Užduočių valdymas "E-kontrolė"
 • Biudžeto planavimas ir valdymas
 • Dokumentų valdymo sistema (DVS)
 • Ryšių su klientais valdymo sistema (CRM)
 

Integracijos su sistemomis

ico Integracija su VATARAS
ico Integracija su SODRA
ico Integracija su financinėmis sistemomis
ico Integracija su VMI
ico Integracija su bankinėmis sistemomis
ico Integracija su praėjimo kortele
 


Pritaikoma kiekvienai įmonei

Didelį dėmesį skiriame organizacijos individualumui, todėl savo programas pritaikome kiekvienai įmonei ar organizacijai individualiai, kad ji klientams neštų didžiausią naudą. Programa sutaupys laiką ne tik savo greitu veikimu, bet ir pilnu veiksmų automatizavimu ir pritaikymu prie naudotojo.

Parašykite mums laišką

Mes galime įvertinti Jūsų poreikius, galimybes ir pasiūlyti tinkamą techninę bei programinę įrangą.

Susisiekite su mumis

 

Atnaujinimai
Naujos produkto savybės

Prašymų ir pasiūlymų valdymo sprendimas

2017 04 14

Vidinės komunikacijos valdymas yra sudėtingas procesas, siekiant užtikrinti efektyvios, veiksmingos komunikacijos įgyvendinimą įmonėse ar organizacijose. Kuo didesnė organizacija, kuo sudėtingesnė įmonės ar organizacijos valdymo struktūra, tuo painesnė vidinė komunikacijos sistema.

Sužinoti daugiau