Funkcionalumas

Personalo vystymo valdymas

Darbuotojų poreikio planavimo modulis skirtas darbuotojų poreikio planuojamiems darbams atlikti nustatymui.
Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, veikia naudojant Personalo procesų valdymo ir apskaitos modulį, naudojama internetinė prieiga Alga HR Profit-Web.
Šis modulis skirtas informacijos apie kandidatus į laisvas darbo vietas organizacijoje tvarkymui. Informaciją galima patogiai filtruoti ir rūšiuoti, analizuoti, panaudoti priimant į darbą naujus darbuotojus.

Šis modulis nėra savarankiškas, veikia sąsajoje su moduliu „Personalo procesų valdymas ir apskaita“ (darbuotojų priėmimas iš pretendentų).

Pagrindinės modulio funkcijos:
– Detalios informacijos apie pretendentus vedimas;
– Pretendentų rūšiavimas: priimtų į darbą, nepriimtų, pagal kontaktus, pagal pareigas ir kvalifikaciją ir kt.
Darbuotojų karjeros planavimo modulis skirtas darbuotojų karjeros planavimui.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, veikia naudojant Personalo procesų valdymo ir apskaitos modulį, naudoja internetinę prieigą Alga HR Profit-Web. Modulis Darbuotojų karjeros planavimas yra susietas su moduliais:
– Alga HR Motyvacija ir kompetencijų valdymas.
Informacija ruošiama
Darbuotojų karjeros planavimo modulis skirtas darbuotojų karjeros planavimui.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, veikia naudojant Personalo procesų valdymo ir apskaitos modulį, naudoja internetinę prieigą Alga HR Profit-Web. Modulis Darbuotojų karjeros planavimas yra susietas su moduliais:
– Alga HR Motyvacija ir kompetencijų valdymas.
Šis modulis skirtas įmonės darbuotojų mokymui bei atestavimui atlikti.
Modulis užtikrina didelio vartotojų skaičiaus galimybę dirbti vieningoje įmonės ar įmonių grupės duomenų bazėje iš lokalaus tinklo arba iš bet kurios pasaulio vietos, turinčios interneto ryšį.
Šis modulis yra savarankiškas. Modulio duomenys siejasi su Profit-Web moduliais:
– Profit-Web InterAlga.
Informacija ruošiama
Internetinis darbuotojų savitarnos modulis skirtas darbuotojui (vartotojui) su juo susijusių duomenų peržiūrai bei asmeninių duomenų tvarkymui, prašymų Personalo tarnybai pateikimui bei pažymų užsakymui.

Darbuotojų savitarnos funkcijos paskirstytos per keletą programos Profit-Web modulių:
– Profit-Web InterAlga;
– Profit-Web InterAlga Atostogos;
– Profit-Web InterAlga Komandiruotės;
– Profit-Web InterAlga Atestacijos;
– Profit-Web E-Kontrolė.

Internetinis modulis – tai galimybė dirbti su programa nuotoliniu būdu. Norint naudotis sistema, klientui užtenka turėti standartinę internetinę naršyklę ir žinoti Web serverio adresą. Prie Web serverio galima jungtis iš lokalaus kompiuterio, kuris gali būti bet kurioje pasaulio vietoje, per Internetą. Individualiu slaptažodžiu prisijungęs vartotojas, priklausomai nuo jam administratoriaus suteiktų teisių, gali įvesti, keisti arba peržiūrėti duomenis.

Darbo apmokėjimo proceso valdymas

Modulis skirtas personalui už apskaitinį laikotarpį priskaitytų sumų (pagrindinio atlyginimo/pareiginės algos, priedų, vienkartinių išmokų, atostoginių pinigų, nedarbingumo pašalpų ir kt.) registravimui, įvertinant organizacijoje patvirtintą apmokėjimo už darbą tvarką.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, naudoja „client server“ technologiją arba internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.

Modulis Įvairūs priskaitymai yra susietas su moduliais:
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
– Alga HR Darbo laiko apskaita;
– Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita.
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Paskyrų valdymo modulis skirtas darbuotojų atlikto realaus darbo apmokėjimo sudėtinių dalių pagal įmonės veiklos specifiką apskaičiavimui. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, naudoja „Client server“ technologiją arba internetinę prieigą Profit-Web, veikia naudojant bet kurį iš šių modulių:

– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
– Naudojama „Client server“ technologija arba internetinė prieiga Profit-Web.

Modulis siejasi duomenimis su kitais moduliais ir funkcijomis:
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Darbo grafikai;
– Alga HR Komandiruočių valdymas ir apskaita;
– Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
– Alga HR Kaštų centrai.
Žmogiškųjų resursų valdymo sistema Alga HR turi standartines integracijas su finansinėmis sistemomis:
– Profit-W;
– Oracle Financials;
– Axapta;
– MS Dynamics;
– SAP;
– Navision;
– Visma Business Soliutions;
– Hansa;
– Scala;
– Concorde;
– Pragma;
– Labbis;
– Skaita;
– Rivilė;
– Finvalda;
– 1C.
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama

Personalo procesų valdymas

Personalo valdymo ir apskaitos proceso modulis skirtas efektyviam ir patogiam personalo valdymui . Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, yra savarankiškas, naudoja „client server“ technologiją arba internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.

Personalo valdymo modulis siejasi su moduliais (pilna integracija):
– Alga HR Darbo apmokėjimo proceso valdymas ir apskaita;
– Alga HR Darbo laiko apskaita;
– Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
– Alga HR Darbo grafikai;
– Alga HR Paskyrų valdymas;
– Alga HR Komandiruočių planavimas;
– Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
– Alga HR Kaštų centrai;
– Alga HR Komandiruočių planavimas;
– Alga HR Pretendentai;
– Alga HR Atostogų planavimas;
– Alga HR Atestacijos.
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Informacija ruošiama
Komandiruočių valdymo ir apskaitos modulis skirtas darbuotojų planuojamoms komandiruotėms avansinių apyskaitų vedimui, sąnaudų apskaitai pagal komandiruočių trukmę ir maršrutus. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, naudoja „Client server“ technologiją arba internetinę prieigą Profit-Web, veikia su bet kuriuo iš šių modulių:

– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita.

Modulis siejasi duomenimis su kitais moduliais ir funkcijomis (pilna integracija):
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
– Alga HR Darbo laiko apskaita;
– Alga HR Paskyrų valdymas;
– Alga HR Komandiruočių planavimas;
– Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
– Alga HR Kaštų centrai.
Atostogų planavimo modulis yra skirtas organizacijos darbuotojams pateikti informaciją apie planuojamas / pageidaujamas atostogas jiems patogiu laiku iš bet kurios vietos bei organizacijosdarbuotojų atostogų planui / eilei sudaryti, keisti. Pageidaujamos atostogos suteikiamos ar nesuteikiamos tvirtinant organizacijoje numatyta tvarka.
Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, veikia naudojant Personalo procesų valdymo ir apskaitos modulį, naudojama „client server“ technologija arba internetinė prieiga Alga HR Profit-Web.

Atostogų planavimo ir apskaitos modulis siejasi su moduliais (ir yra pilna integracija):
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
– Alga HR Darbo laiko apskaita;
– Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita.
Automatizuotas įsakymų valdymas ir realizavimas skirtas automatiškai susieti organizacijoje vedamus įsakymus su personalo, atostogų ar komandiruočių planavimo, darbo laiko ir darbo apmokėjimo procesais. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, veikia naudojant Personalo procesų valdymo ir apskaitos modulį, naudojama „client server“ technologija arba internetinė prieiga Alga HR Profit-Web.

Automatizuotas įsakymų valdymo ir apskaitos modulis siejasi su moduliais (ir yra pilna integracija):
– Alga HR Darbo apmokėjimo proceso valdymas ir apskaita;
– Alga HR Darbo laiko apskaita;
– Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
– Alga HR Atostogų planavimas;
– Alga HR Komandiruočių planavimas;
– Alga HR Komandiruočių valdymas ir apskaita;
– Alga HR Kaštų centrai;
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita.

Darbo laiko valdymas

Modulis skirtas darbo laiko planų – grafikų sudarymui. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas. Naudoja „Client server“ technologiją arba internetinę prieigą Alga HR Profit-Web Darbo grafikai, veikia naudojant bet kurį iš šių modulių:
– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita.

Modulis siejasi su kitais moduliais ir funkcijomis:
– Alga HR Darbo laiko valdymas ir apskaita;
– Alga HR Suminė darbo laiko apskaita.
Darbo laiko valdymo ir apskaitos modulis skirtas darbuotojų dirbto laiko tvarkymui ir apskaitai. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, naudoja „Client server“ technologiją arba internetinę prieigą, veikia naudojant bet kurį iš šių modulių:

– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Darbo užmokesčio valdymas ir apskaita.

Modulis siejasi duomenimis su kitais moduliais ir funkcijomis:
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Suminė darbo laiko apskaita;
– Alga HR Darbo grafikai;
– Alga HR Paskyrų valdymas;
– Alga HR Komandiruočių valdymas ir apskaita;
– Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
– Alga HR Kaštų centrai;
– Alga HR Atostogų planavimas.
Modulis skirtas organizacijoms, kurios turi teisę vesti suminę darbo laiko apskaitą. Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, nėra savarankiškas, naudojama „client server“ technologija arba internetinė prieiga Alga HR Profit-Web. veikia naudojant bent vieną iš žemiau nurodytų modulių:
– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Darbo laiko apskaita.

Modulis sąveikauja duomenimis su kitais moduliais ir funkcijomis:
– Alga HR Personalo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita;
– Alga HR Darbo grafikai;
– Alga HR Paskyrų valdymas;
– Alga HR Komandiruočių valdymas ir apskaita;
– Alga HR Įsakymų automatinis realizavimas;
– Alga HR Kaštų centrai;
– Alga HR Atostogų planavimas.
Informacija ruošiama

Kiti moduliai

Projektų valdymo modulis skirtas organizacijos vykdomų projektų (išorinių bei vidinių) valdymui.

Modulį galima naudoti atskirai internetinėje prieigoje Alga HR Profit-Web, nepriklausomai nuo kitų modulių.

Modulis užtikrina didelio vartotojų skaičiaus galimybę dirbti vieningoje organizacijos ar organizacijų grupės duomenų bazėje iš bet kurios pasaulio vietos, turinčios interneto ryšį.
Šis modulis skirtas įmonės vidinių užduočių vykdymo proceso valdymui naudojant internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, savarankiškas, naudojama internetinė prieiga Alga HR Profit-Web.

Modulio duomenys siejasi su Internetinės prieigos moduliais:
– Profit-Web Projektų valdymas;
– Profit-Web Raštinė DVS;
– Profit-Web E-bylos.
Modulis skirtas savivaldybių, departamentų, biudžetinių organizacijų ir joms pavaldžių įstaigų biudžeto planų projektų ir planų sudarymo, biudžetinių lėšų paskirstymo ir planų vykdymo apskaitai ir valdymui.

Modulis yra integruotos Žmogiškųjų resursų valdymo sistemos Alga HR dalis, yra savarankiškas, naudoja internetinę prieigą Alga HR Profit-Web.

Modulis Biudžeto planavimas ir valdymas yra susietas su moduliais:
– Alga HR Integracija su finansinėmis sistemomis;
– Alga HR Darbo apmokėjimo procesų valdymas ir apskaita.
Šis modulis skirtas įmonės gaunamai, siunčiamai ar vidinei korespondencijai registruoti, pagal tai kurti užduotis vykdytojams.

Modulis užtikrina didelio vartotojų skaičiaus galimybę dirbti vieningoje įmonės ar įmonių grupės duomenų bazėje iš lokalaus tinklo arba iš bet kurios pasaulio vietos, turinčios interneto ryšį.

Šis modulis yra savarankiškas. Modulio duomenys siejasi su Alga HR moduliais:
– Profit-Web Projektų valdymas;
– Profit-Web E-bylos;
– Profit-Web CRM.
Šis modulis skirtas darbo su klientais valdymui ir kontrolei. Modulis užtikrina didelio vartotojų skaičiaus galimybę dirbti vieningoje įmonės ar įmonių grupės duomenų bazėje iš lokalaus tinklo arba iš bet kurios pasaulio vietos, turinčios interneto ryšį.

Šis modulis yra savarankiškas. Modulio duomenys sąveikauja su Profit-Web moduliais:
– Profit-Web E-kontrolė

Integracijos su finansinėmis sistemomis , bankais ir kt.

 • Integracija su VATARAS
 • Integracija su SODRA
 • Integracija su VMI
 • Integracija su bankinėmis sistemomis
 • Integracija su finansinėmis sistemomis
 • Integracija su praėjimo kontrole

Pritaikoma kiekvienai įmonei


Didelį dėmesį skiriame organizacijos individualumui, todėl savo programas pritaikome kiekvienai įmonei ar organizacijai individualiai, kad ji klientams neštų didžiausią naudą. Programa sutaupys laiką ne tik savo greitu veikimu, bet ir pilnu veiksmų automatizavimu ir pritaikymu prie naudotojo.

Sistemos nauda

Ekonominis Alga HR efektas

 • Visi sistemos procesai veikia vienoje duomenų bazėje
 • Savalaikiai realizuojami teisės aktų įtakojančių sistemos funkcionalumo darbą reikalavimai
 • Centralizuotos sistemos naudojimas mažina kasdieninių aptarnavimų kaštus
 • Internetinių sprendimų naudojimas mažina darbo vietų kasdieninio aptarnavimo kaštus
 • Sistemos versijų atnaujinimo paprastumas
 • Patikimos sistemos veikimo įgalintas kaštų taupymas
 • Paprastas sistemos funkcionalumo išplėtimas ir pritaikymas jį pagal Jūsų augančius poreikius

Alga HR -asmens duomenų apsauga pagal BDAR

Programa pastoviai tobulinama, didėja jos funkcionalumas. Programa yra labai lengvai įsisavinama, nes tinkamai parinkta darbo su programa veiksmų seka.

Alga HR nauda Jums

Programa reikšmingai taupo buhalterijos ir personalo skyriaus darbo laiką, skiriamą personalo valdymui ir darbo užmokesčio skaičiavimui.
Sistema informuoja naudotojus apie įvykius ir būsenų pasikeitimus procesuose.

Personalas sutaupys laiko naudodamasis:

 • Visapusiškos informacijos kaupimu apie pareigas, pareigybes bei darbuotojus
 • Pranešimų sistemos informavimu apie veiklos procesų įvykius
 • Automatizuotu prašymų-įsakymų valdymu ir realizavimu sistemoje
 • Darbuotojų darbo laiko planavimu
 • Ataskaitų bei sąrašų parengimu vidiniam naudojimui bei valstybinėms institucijoms

Buhalterija sutaupys laiko naudodamasi:

 • Personalo ir darbo laiko informacijos betarpišku panaudojimu vienoje DB
 • Automatizuotais darbo užmokesčio priskaitymų ir išmokėjimų generavimais
 • Skirtingų paskyrimų tarifų apskaitą
 • Komandiruočių planavimu ir apskaita

Atostogų planavimu ir apskaita

 • Darbo laiko apskaita pagal planą ir pagal faktą
 • Ataskaitų parengimu valstybinėms institucijoms

Alga HR reputacija

Alga HR – personalo bei darbo apmokėjimo procesų valdymo ir apskaitos sistema, naudojanti pažangiausias (internetines ir duomenų bazių) technologijas, atsižvelgia į visus šio proceso valdyme dirbančiųjų žmonių poreikius.

Alga HR bylos

Pateikiame sklandžiam programinės įrangos veikimui užtikrinti techninei įrangai keliamus minimalius reikalavimus. Reikalavimai techninei įrangai priklauso nuo darbų su sistema apimties, darbo vietų skaičiaus tinkle, suvedamų dokumentų kiekio, todėl tam tikrais atvejais reikalavimai techninei įrangai gali būti skirtingi.